Duomenų apsauga

 

          •    Kontaktinė informacija


     Jeigu Jūs turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, susijusių su tuo, kaip VšĮ Kazlų Rūdos ligoninė renka, naudoja ir saugoja duomenis, VšĮ Kazlų Rūdos ligoninė yra paskyrusi Duomenų apsaugos pareigūną, kuris Jums gali padėti. Jei Jums reikalinga jo pagalba, prašome kreiptis el. paštu:

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

 


          •    Teisės aktai

     VšĮ Kazlų Rūdos ligoninė asmens duomenis, įskaitant ir specialiųjų kategorijų duomenis tvarko vadovaudamasi 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, įgyvendindama Lietuvos Respublikos Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo ir kitų Lietuvos Respublikos teisų aktų, reglamentuojančių sveikatos priežiūros įstaigų veiklą ir sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, nuostatas.

 

 
     VšĮ Kazlų Rūdos ligoninės vidaus teisės aktai:

 

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės.